הרשמה לשנת תשע"ח

ברוכים הבאים לישיבת בני עקיבא אורות יהודה
לפניך טופס דיגיטלי להרשמה לשנת הלימודים תשע"ח
אנא מלא את כל השדות הרלוונטיים.

פרטי התלמיד:

שם פרטי: שם משפחה: תעודת זהות:
רחוב: מספר: יישוב: מיקוד:
טלפון בבית: טלפון נייד תלמיד: פקס:
תאריך לידה עברי:
תאריך לידה לועזי: שנה חודש יום


כתובת דואר אלקטרוני של התלמיד:
ארץ לידה: תאריך עליה:
חבר בתנועת נוער: מנגן ב: תחביבים:
חבר בקופת חולים: בית הכנסת בו הנך מתפלל:
לומד כעת בבית-ספר: כתובת בית הספר: טלפון ביה"ס:
שם המחנך בכיתה ח': מס' טל' המחנך:
הקבצה באנגלית: הקבצה במתמטיקה:
בית ספר קודם: מכיתה עד כיתה הערה:
בית ספר קודם: מכיתה עד כיתה הערה:


משפחת הנרשם:

האב: שם האב: מספר ת.ז.:
ארץ לידה: תאריך לידה:
מקצוע: מספר שנות לימוד:
שם מקום עבודה:
טלפון סלולרי:
דואר אלקטרוני:
האם: שם האם: מספר ת.ז.:
ארץ לידה: תאריך לידה:
מקצוע: מספר שנות לימוד:
שם מקום עבודה:
טלפון סלולרי:
דואר אלקטרוני:


אחים / אחיות

השם שנת לידה מקום לימודים/עיסוק
1.
2.
3.
4.
5.
6.
השם שנת לידה מקום לימודים/עיסוק
7.
8.
9.
10.
11.
12.אם נערך לתלמיד אבחון דידקטי/פסיכודידקטי נא לסמן:
את האבחון נא להעביר ידנית עם שאר מסמכי הרישום למשרד הישיבה.

לתיאום מועד לראיון, נא צרו קשר עם מזכירות הישיבה בטלפון: 029933406


שם ממלא הטופס:

פרטים נוספים שברצונך לציין:

לאחר מילוי הטופס יש להביא למשרדי הישיבה, לשלוח אלינו למייל: office.oy@gmail.com
או לשלוח בדואר רח'  מתתיהו הכהן 17 ת.ד 1006 אפרת, מיקוד 9043500
1. תצלום תעודת כיתה ז' מחצית א' ו ב'
2. 60 ש"ח דמי הרשמה
3. 2 תמונות פספורט.
4. צילום ספח תעודת זהות של אחד ההורים
הרישום לישיבה לא תקף עד להעברת הרצו"ב למשרדי הישיבה.